Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ihmisen ongelmia ja elämänhallinnan vaikeuksia on mahdollista käsitellä tapauskohtaisesti ja ennakkoluulottomasti kokemustoimijoiden kanssa. Olennaista on mahdollisuus tulla kohdatuksi ihmisenä ihmiselle, siten että tullaan kuulluksi ja ymmärretyksi. 

On tärkeä kuulla saman kokeneelta, mitä esimerkiksi diagnoosi tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Lisäksi haasteiden alkumetreillä on helpottavaa, kun voi puhua kokemuksistaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemusosaajat toimivat ammattilaisten rinnalla alueilla, joilla työskenteleminen edellyttää ammatillista koulutusta. Kokemusosaajat ovat käyneet kokemusasiantuntija- tai vertaistuen koulutuksen. Kokemusosaajat tuottavat asiantuntijatiedon ja ammattiosaamisen rinnalle kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä. Kokemusosaaja jo olemassa olollaan muistuttaa siitä, miksi ja ketä varten palvelu on olemassa.

Kokemusosaaja peilaa tarinaansa eri näkökulmista

Kokemustoiminnan lähtökohtana on aina kokemustoimijan oma päätös, vapaaehtoisuus ja kiinnostus sekä Soiten tarve kokemustoimintaan. Tehtäviin ja kokemustoimijan työpanokseen vaikuttavat oma kiinnostus, valmiudet, taidot, pohjakoulutus ja kuntoutuminen.

Kokemustoimijan on hyvä kyetä peilaamaan tarinaansa eri näkökulmien kautta.  Hänellä tulee olla riittävä etäisyys omaan kokemukseensa ja kyky kertoa se kiinnostavasti. Kokemustoiminnan vahvuuksia on myös se, ettei hän provosoidu tai käytä tilaisuuttaan hyväkseen lievittääkseen omaa pahaa oloaan.  Kokemustoiminnan tehtävissä työskentelevillä voi olla erilaisia kokemuspolkuja. Kokemukset voivat olla rankkoja, minkä vuoksi on tärkeää, että kokemustoimijalla on riittävä tuki ja hyvin toimiva verkosto takanaan.

Tavoitteena on, että Soiten kokemustoimija saa tehtävässään tarvitsemansa tuen ja koordinaation alueellisena yhteistyönä.  Kokemusosaajaa auttaa jaksamaan, kun hän tietää rajansa ja osaa sanoa ei. Kokemusosaajan tarinalla on uskomaton voima.

Ammatillinen työ ja vapaaehtoisuus täydentävät toisiaan

Kokemustoiminta on osa Soiten toimintaa. Olennaista on se, että ammatillinen työ ja vapaaehtoisuuteen perustuva kokemustoiminta täydentävät toisiaan. Yhteistyö kokemustoimijoiden kanssa voi kehittää myös ammattilaisten työtapoja ja suhtautumista. 

Kansalaisten aktiivisuuden tukeminen ja yksilön oman toimijuuden vahvistaminen on osa osallisuuden edistämistä. Asiakasosallisuuden toteutuminen toimintakulttuuritasolla on osallisuutta omaan hoitoon ja kuntoutukseen, osallisuutta palveluiden kehittämiseen sekä niiden järjestämiseen.

Kun palvelujen käyttäjät, asiakkaat ja potilaat sekä kokemustoimijat otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin, pystytään kehittämään vaikuttavampia palveluja.

Kokemustoiminnan mallin tarkoituksena on ohjeistaa ja selkiyttää kokemustoiminnan käytänteitä sekä kokemustoimijoiden tehtäviä, rooleja, vastuita ja asemaa Soiten toiminnassa. 

Kun tarve kokemustoiminnan hyödyntämiseen tai kokemustoimijan kohtaamiseen herää, palvelualueelta otetaan yhteyttä Soiten kokemustoiminnan yhteyshenkilöön, joka etsii kokemustoimijoiden rekisteristä sopivan henkilön.

Kokemustoiminnassa on tärkeä ottaa huomioon toiminnan omaehtoisuus ja vapaaehtoisuus. Toimijoita on kannustettava kuuntelemaan itseään ja arvioimaan omaa jaksamistaan. Kokemustoiminnalle on ominaista toimijoiden voinnin ja toimintakyvyn vaihtelu. Kokemustoimijana toimimisesta laaditaan kirjallinen sopimus Soiten kanssa. 

Kokemustoimijan tehtäviä ovat:

  • toimii asiakkaan tai potilaan tukena 
  • kouluttaminen
  • arviointi
  • kehittäminen ja tiedottaminen

Vertaisen tehtäviä ovat: 

  • toimii vertaistukihenkilönä tai vertaistukiperheenä
  • toimii vertaistukiryhmässä
  • digitukena toimiminen

Toiminnasta vastaavat

Johanna Lång

Hankekoordinaattori

Puhelin: +358 40 652 4622

Matkapuhelin: +358 40 652 4622

Katso myös nämä