Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

On hyvin inhimillistä tuntea esimerkiksi väsymystä, ahdistusta tai innottomuutta pitkään jatkuneen poikkeustilanteen muuttuessa toiseen. Esimerkiksi Mielenterveystalo tarjoaa nettipohjaisen itsehoito-oppaan sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämiseen. 

Huolehdithan jaksamisestasi:

  1. Älä jää yksin. Hakeudu toisten seuraan.
  2. Rajoita uutisten seuraamista. Tällä on suora vaikutus mielen jaksamiseen.
  3. Muista mediakriittisyys. Internetin välityksellä jaetaan paljon disinformaatiota eli tarkoituksellista harhaanjohtavaa tietoa tai tiedotusta. Luotettavat tiedonlähteet lähestyvät asiaa neutraalisti, pyrkivät esittämään asiat parhaan tiedon valossa, eivätkä pyri aktiivisesti vaikuttamaan mielipiteisiisi. Lisätietoa dis- ja misinformaatiosta.
  4. Muista arjen rutiinit. Ulkoilua, sopivasta liikuntaa, ravitsevaa ruokaa sekä riittävästi lepoa. Tee itsellesi mieluisia asioita, joista saat muuta ajateltavaa. 

Miten minä voin varautua häiriötilanteeseen?

Yksi tärkeimmistä teoista varautumisessa on riittävän kotivaran pitäminen. Kotivara tuo turvaa myös pienemmissä häiriötilanteissa, esimerkiksi sähkökatkoksen tai sairastumisen yhteydessä. Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa / kannellisia astioita veden säilyttämiseen, lääkkeitä, käteistä rahaa ym. omassa arjessa tarpeellista. Olisi hyvä varautua esim. pitkiin sähkökatkoksiin, vedenjakelun häiriöihin tai maksuliikenteen häiriöihin. Kotivaraa hyödynnetään myös väestönsuojaan siirryttäessä, sillä asukkaiden on tuotava mukanaan mm. omat ruoat.

Tutustu tarkemmin oheisista linkeistä:

Miten keskustella kriisitilanteesta lasten kanssa?

Uutiset konflikteista, katastrofeista ja onnettomuuksista leviävät nykyään nopeasti, eivätkä lapsetkaan välty kuulemasta niistä. Uutiset sekä esimerkiksi lasten ja nuorten suosimassa TikTok-palvelussa leviävät sotavideot saattavat pelottaa ja koulu- tai päiväkotikaverilta saadut tiedot tapahtumasta vääristyä. Siksi on tärkeää puhua lapsen kanssa tapahtuneesta ja sen aiheuttamista peloista ja tuntemuksista.

Soiten palvelut Ukrainasta saapuville

Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus terveyspalveluihin samanlaajuisesti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin (myös vastaanottorahaan). Näiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on vastaanottokeskuksella. Vastaanottokeskukset voivat järjestää palvelut joko itse tai hankkimalla palvelun julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. Mahdollisesta lastensuojelusta vastaa oleskelukunta.

Matkailijat/turistit, jotka oleskelevat Suomessa 90 vuorokautta, ovat oikeutettuja kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin sekä välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Näiden järjestämisestä vastaa tällä alueella Soite.  

Ukrainasta Soiten alueelle sotaa pakoon saapuville henkilöille järjestetään kiireellinen terveydenhuolto, välttämätön lääketieteellinen hoito sekä välttämätön ja kiireellinen sosiaalihuollon palvelu Soiten alueella ja Soiten toimesta. 

Jos kyseessä on henkilö, jolla ei ole oleskelulupaa tilapäisen suojelun perusteella, Soite järjestää edellä mainitun kiireellisen hoidon ja palvelun. Samalla henkilöä kuitenkin kehotetaan hakemaan virallinen oleskelulupa, mikä laajentaa hänen mahdollisuuttaan päästä palveluiden piiriin vastaanottokeskuksen toimesta. Mikäli asiakkaalla tai potilaalla ei ole oleskelupaa tilapäisen suojelun perusteella, hänen välttämättömästä ja kiireellisestä hoidostaan aiheutuvat kustannukset maksaa hyvinvointialue.

Viranomaisyhteistyö pitää huolen alueellisesta varautumisesta

Soite tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa ja päivittää yhteistä tilannekuvaa. Varaudumme kasvavaan maahanmuuttoon, varmistamme huoltovarmuutta ja huolehdimme kyberturvallisuudesta. Kunnat vastaavat alueen väestönsuojista.

Katso myös nämä