Siirry sisältöön

Pelastuslaitoksen alueella on yhteensä 13 paloasemaa, joista Kokkolan paloasema on ympärivuorokautisesti miehitetty. Suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pelastuslaitoksen johtokeskus johtaa pelastustoimintaa sekä muodostaa tilannekuvaa koko Keski-Pohjanmaan alueelta.

Pelastuslaitoksen palvelutuotannon mahdollistaminen kaikissa tilanteissa edellyttää osaavia tekniikan, hallinnon ja osaamisenhallinnan tukipalveluita. Pelastuslaitoksen toimialueeseen kuuluukin palomiesten ja palotarkastajien ohella joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka huolehtivat lakisääteisistä palveluista sekä toiminnan laadusta ja varmuudesta.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella pelastustoimen, varautumisen ja turvallisuuden toimialueen toiminnot on jaettu kolmeen eri palvelualueeseen, joita ovat pelastustoiminnan, turvallisuuspalveluiden sekä turvallisuus- ja varautumispalveluiden palvelualueet. Pelastustoiminnan palveluita on pelastustoiminnasta sekä laadusta ja jatkuvuudesta huolehtiminen. Turvallisuuspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi palotarkastukset, kemikaalitarkastukset, turvallisuuskoulutus ja -viestintä. Turvallisuus- ja varautumispalvelualue vastaa varautumisen ja väestönsuojelun kehittämisestä sekä hyvinvointialueen varautumis- ja turvallisuustehtävistä. Palvelualueita johtavat palvelualuejohtajina toimivat pelastuspäälliköt. Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajana toimii Marko Hottinen.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole ”vapaaehtoispalokuntia” eikä sopimuspalokuntalaisia, vaan päätoimisen henkilöstön ohella pelastuslaitoksen henkilöstö koostuu noin 250 sivutoimisesta työntekijästä. Palokuntanuoriso-osastoja on Lestijärvellä, Kannuksessa, Perhossa, Lohtajalla, Kälviällä sekä Kokkolan Kaarlelan paloasemalla.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutoksen myötä pelastustoimen palvelut Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn alueelta siirtyivät Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Muutoksesta huolimatta palvelut tuotetaan jatkossakin lähipalveluna, yhteistyötä tehden.

Pelastuslaitoksen virallinen internetsivusto:

Puhelinasiointi