Siirry sisältöön

Oikopolut Soiten digipalveluihin

Tartu Digiin

Tartu digiin -kiertue kiertää vuoden 2023 aikana Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat.

Matalan kynnyksen pop-up-tapahtumissa esitellään sähköisiä palveluita sekä annetaan niihin liittyen maksutonta digitukea. Alueen kirjastoissa järjestettävät tilaisuudet ovat tarkoitettu kaikille alueen asukkaille.

Omahoitoon tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ajanvaraukset muihin Soiten palveluihin tulee tehdä puhelimitse.

Voit varata, siirtää ja perua ajan sähköisesti seuraaviin palveluihin:

 • Ehkäisyneuvola
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
  • Kouluterveydenhoitaja
  • Opiskeluterveydenhoitaja
 • Kuntoutus
 • Lastenneuvola
 • Rokotus
  • influenssa- tai koronarokotus yli 12-vuotiaille
  • kansallinen rokotusohjelma tai matkailijan rokotus
  • lapsiperheiden influenssarokotus
  • 5 – 11v koronarokotus
 • Suun terveydenhuolto
  • Suuhygienisti 3 – 6v
  • Hammashoitaja 3v
  • Hampaiden terveystarkastus 1-vuotiaille etävastaanotto

Voit varata ajan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Nordlabin laboratorioon netin kautta. Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan aina lähete.

Esteen ilmaannuttua voit perua sinulle varatun poliklinikka-ajan netin kautta Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Peru aika viimeistään yksi arkipäivä ennen varattua aikaa.

Ajanvaraus synnytysvalmennukseen tai synnytysosaston virtuaaliselle tutustumiskierrokselle tehdään netin kautta.

Omahoito-viesti on turvallinen tapa viestiä ammattilaisen kanssa joustavasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omahoidon viestit palvelua ei ole tarkoitettu kiireellisten tai akuuttien asioiden hoitoon.

Omahoito-viesti on käytössä seuraavissa palveluissa:

 • äitiys- ja lastenneuvola
 • terveyskeskuksen vastaanotto
 • tartuntatautihoitaja (seksitaudit ja näytteenotto)
 • senioreiden terveyspiste
 • ikääntyneiden neuvontapalvelu

Voit ilmoittaa huolesi lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta Soiten sosiaalipäivystykseen, jonka jälkeen hoidon ja avuntarpeen arviointi siirtyy sosiaalihuollon viranomaisten vastuulle.

Apu-Napin kautta voit pyytää apua lapsiperheiden palveluohjauksesta. Sosiaalialan ammattilaiset vastaavat yhteydenottoosi 1-3 arkipäivän kuluessa.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. 

Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan.

Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta, eli myös yksityishenkilöt voivat tehdä yhteydenoton.

Viranomainen voi asiakkaan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen koskien lapsiperhettä tai aikuista. Jos viranomaisella ei ole suostumusta, tehdään ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tai lastensuojeluilmoitus.

Palveluihin tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Omahoidosta löydät seuraavat terveystietosi:

 • ajanvaraukset Soiten toimipisteisiin
 • pää- ja pysyväisdiagnoosit
 • lääkemääräykset
 • rokotustiedot
 • antikoagulanttihoitoon (esim. Marevan) liittyvän INR-arvon ja lääkeannoksen tarkistus
 • omien tietojen muokkaus ja tarkistus
 • sähköiset esitietokaavakkeet

Omapalvelusta löydät seuraavat sosiaalipalveluisi liittyvät tiedot:

 • hakemukset ja päätökset
 • lisäselvityspyynnöt ja niihin vastaaminen
 • hakemusten täydentäminen
 • yhteystietojen muokkaus ja tarkistaminen  

Valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta:

 • näet omat terveystietosi
 • näet omat reseptisi ja voit pyytää reseptin uusimista
 • voit tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon
 • voit ladata koronapassin

Kun tunnistaudut Suomi.fihin, voit katsoa omia tietojasi viranomaisten eri rekistereissä. Suomi.fi-rekistereistä näet, mitä tietoja sinusta on julkisen hallinnon rekistereissä.

Omaolo on turvallinen tapa viestiä ammattilaisen kanssa joustavasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Arvioista saat luotettavat henkilökohtaiset vastaukset.

Oirearviot eivät tuota diagnoosia, vaan ainoastaan lääketieteelliseen tietoon perustuvan arvion tarpeellisen hoidon luonteesta käyttäjän antamien vastausten perusteella. Kiireellisyyden osalta arvioidaan, miten pian tila ilman hoitotoimia pahenisi.

Valitse ja täytä oireisiisi sopiva oirearvio. Vastauksena saat lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Lisäksi näet kuntasi tai alueesi ohjeet, joiden mukaan voit toimia. Saat tarvittaessa mahdollisuuden olla yhteydessä alueesi ammattilaiseen Omaolon kautta.

Palveluarvioilla voit kartoittaa, millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä sinun tai läheisesi elämäntilanteeseen. Arvion tulokset auttavat arvioimaan kannattaako tukea hakea. Lisäksi näet kuntasi tai alueesi ohjeet, joiden mukaan voit tarvittaessa toimia.

Sähköinen terveystarkastus arvioi elintapojasi ja henkistä hyvinvointiasi. Terveystarkastus kertoo, miten elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja sairastumisriskeihisi.

Hyvinvointivalmennukset kannustavat sinua elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointisi voi kohentua. Valmennukset ohjaavat ja seuraavat suorittamiesi tehtävien avulla edistymistäsi. Voit aloittaa hyvinvointivalmennuksia itsenäisesti tai ammattilaisen suosittelemana.

Potilaat voidaan ohjata Soiten yksiköstä henkilökohtaiselle hoito- tai palvelupolulle.

Terveyskylän Omapolku on tietoturvallinen terveyden- ja sosiaalihuollon digitaalinen palvelukanava. Omapolulla saat oman tilanteesi mukaista tietoa sekä tukea ja voit ylläpitää yhteyttä ammattilaiseen.

Pääsy Soiten Omapolulle edellyttää lähetettä tai hoitosuhdetta hoitavaan yksikköön. Omapolun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Käytössämme ovat seuraavat digipolut:

 • eturauhassyöpä
 • sepelvaltimotauti
 • tyrä
 • paksusuolen tähystys

Joissain Soiten palveluissa on käytössä Suomi.fi-viestit. Jos olet antanut Suomi.fi -palvelussa luvan vastaanottaa viestit sähköisesti, ohjautuu Soiten lähettämä viesti sinulle paperipostituksen sijaan suoraan Suomi.fi-palvelun viesteihin.

Sivulle on koottu sähköisesti täytettävät ja tulostettavat pdf-lomakkeet.

Omapalvelun kautta voi täyttää sähköisesti hakemuksia:

 • Täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen. Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla täytyy olla voimassa oleva Kelan päätös perustoimeentulotuesta tai hakemuksen on oltava vireillä.
 • Lapsiperheiden kotipalveluun.
 • Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin.
 • Omaishoidon tukeen.
 • Iäkkäiden liikkumista tukevaan palveluun tai asunnonmuutostöihin.

Pelastustoimen sähköisen asioinnin kautta voi tehdä erilaisia ilmoituksia ja hakemuksia.

Seuraavista palveluista löydät luotettavaa tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta.

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville.

Terveyskylä tarjoaa maksutta tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

Voit antaa palautetta Soiten sähköisistä palveluista. Palautejärjestelmään on eritelty jokainen digipalvelu erikseen.

Voit antaa meille palautetta sähköisesti hoidosta tai palvelusta, tehdä vaaratapahtumailmoituksen tai tehdä kirjallisen muistutuksen tai kantelun, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. Yleisen palautteen antaminen on myös mahdollista.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on käytössä sähköinen Omavointi-asiointipalvelu. Jos sinulla on varattuna aika toimenpiteeseen tai hoitoon, niin voit saada puhelimeesi tekstiviestillä pyynnön käydä tarkistamassa ja täyttämässä omia tietojasi. Näitä ovat esim. hoitoosi liittyvät esitieto- ja seurantatiedot.

Seuraavat palvelut tukevat asiakkaan asumista kotona.

Videovälitteisen palvelun kautta Soiten ammattilainen voi olla yhteydessä asiakkaaseen tai potilaaseen. Videoyhteydestä sovitaan aina erikseen asiakkaan tai potilaan kanssa.

Kotihoidossa on käytössä puhuvat lääkeautomaatit, jotka avustavat asiakkaita ottamaan lääkkeensä lääkärin määräämällä tavalla.

Oikopolut valtakunnallisiin digipalveluihin

Ohjeet

Linkkejä